ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Biblioteka

II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Na smutki….Ufoludki”

Organizator konkursu: Świetlica szkolna przy SP nr19  w Gdańsku

 

Czas trwania konkursu: 2.03 – 26.03.2022 r.

 

Zgłoszenia do szkolnej biblioteki NSP " 4 Pory Roku" 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Edycji  Konkursu Plastycznego

pt. „Na smutki…- Ufoludki”.

Konkurs ten dedykowany jest uczniom klas I – III SP uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Postać Ufoludka, który rozprasza wszystkie smutki ,uczestnicy tworzą na podstawie treści wiersza Agnieszki Frączek pt. „Na smutki….” oraz własnej wyobraźni.

Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu oraz jednoczesnym wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i publikację zdjęć pracy na stronie internetowej S P nr 19 w Gdańsku oraz na stronie facbooka o nazwie Nauczyciele Świetlicy.

 

Cele konkursu: obcowanie z poezją dziecięcą, rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności i aktywności twórczej dzieci, umiejętność przenoszenia własnych wyobrażeń na kartkę papieru, dbałość o estetykę wykonania pracy.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III 

 

Technika wykonania prac: kredki ołówkowe lub pastelowe, farby plakatowe lub pastelowe,

 Możliwe jest łączenie farb i kredek.

Format pracy: A4

Zasady oceniania prac: Jury oceniać będzie pomysłowość, estetykę i samodzielność wykonania

 prac.

Informacje dodatkowe: Pracę należy podpisać na odwrocie uwzględniając następujące dane:

• imię i nazwisko uczestnika, klasa

• nazwa i adres placówki,

 

• imię i nazwisko opiekuna pracy

 

Termin dostarczenia prac: do 26 marca 2022r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu : 5.04.2022r. r.

 

Laureaci pierwszych trzech miejsc oraz trzy osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy wysłane drogą pocztową w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników na adres podany w metryczne placówki. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora- sp19.edu.gdansk.pl w zakładce: Świetlica oraz na stronie facebooka - Nauczyciele świetlicy

 

Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

Poniżej znajduje się tekst wiersza A.Frączek

pt. „Na smutki…” wraz z lustracją 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ

W dniu 14 lutego w bibliotece szkolnej odbyła się już III edycja  "Randki w ciemno z książką"

Zdjęcia z wydarzenia w galerii zdjeć.