ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Biblioteka

ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 2022/2023

 

1.Uczniowie klas 1-3: wychowawcy klas zbierają podręczniki i przekazują do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie2.Uczniowie klas 4-7 zgodnie z harmonogramem przynoszą komplety podręczników natomiast zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej dokonują we wrześniu 2020.

3.Uczniowie klasy 8 zgodnie z harmonogramem przynoszą komplety podręczników do  biblioteki szkolnej

4.Uczniowie, którzy od września 2023 r. zmieniają szkołę zobowiązani są do zwrotu wszystkich książek i podręczników do biblioteki szkolnej.

5.Komplet podręczników i książki muszą być zapakowane w przeźroczysty worek foliowy. Każdy komplet musi być czytelnie podpisany.

6.Uczeń powinien przygotować podręczniki: - usunąć wpisy dokonane ołówkiem, - podkleić rozdarte lub wypadające kartki, - usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki).

7.Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie.

8.Przez zniszczenie podręcznika rozumie się: - spowodowane przez użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.

10.Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem.

11.W przypadku zniszczenia lub zgubienia/niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapłaty za podręcznik, najpóźniej do dnia 30 czerwca.

 

 

 

klasa

data zwrotu

 

4

19.06.2023

 

5

19.06.2023

 

6

20.06.2023

 

7

20.06.2023

 

8

20.06.2023

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki konkursu „ Moc życzeń dla biblioteki”

Miejsce I – Hania P. klasa 1 a

Miejsce II – Kalina T. klasa 4 a

Miejsce III – Marcel B. klasa 3 a

Wyróżniena:

Antonia M. klasa 2 a

Eryk N. klasa 1 a

Dagmara N. klasa 3 a

Julia P. klasa 1 a

Antonina P. klasa 3 a 

 

Konkurs

Z okazji przypadającego w  październiku Międzynarodowego  Miesiąca Bibliotek Szkolnych

ogłaszamy konkurs plastyczny

„Moc życzeń  dla biblioteki”

- wykonaj kartę urodzinową

- napisz życzenia

- przynieś do biblioteki

 

Technika wykonania dowolna forma płaska - Format max. A5

Prace należy oddawać do 21.10. 2022 do szkolnej biblioteki

Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi 24.10.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

„Na smutki….Ufoludki”

Organizator konkursu: Świetlica szkolna przy SP nr19  w Gdańsku

 

Czas trwania konkursu: 2.03 – 26.03.2022 r.

 

Zgłoszenia do szkolnej biblioteki NSP " 4 Pory Roku" 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Edycji  Konkursu Plastycznego

pt. „Na smutki…- Ufoludki”.

Konkurs ten dedykowany jest uczniom klas I – III SP uczęszczających do świetlicy szkolnej.

Postać Ufoludka, który rozprasza wszystkie smutki ,uczestnicy tworzą na podstawie treści wiersza Agnieszki Frączek pt. „Na smutki….” oraz własnej wyobraźni.

Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu oraz jednoczesnym wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i publikację zdjęć pracy na stronie internetowej S P nr 19 w Gdańsku oraz na stronie facbooka o nazwie Nauczyciele Świetlicy.

 

Cele konkursu: obcowanie z poezją dziecięcą, rozwijanie wyobraźni oraz kreatywności i aktywności twórczej dzieci, umiejętność przenoszenia własnych wyobrażeń na kartkę papieru, dbałość o estetykę wykonania pracy.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III 

 

Technika wykonania prac: kredki ołówkowe lub pastelowe, farby plakatowe lub pastelowe,

 Możliwe jest łączenie farb i kredek.

Format pracy: A4

Zasady oceniania prac: Jury oceniać będzie pomysłowość, estetykę i samodzielność wykonania

 prac.

Informacje dodatkowe: Pracę należy podpisać na odwrocie uwzględniając następujące dane:

• imię i nazwisko uczestnika, klasa

• nazwa i adres placówki,

 

• imię i nazwisko opiekuna pracy

 

Termin dostarczenia prac: do 26 marca 2022r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu : 5.04.2022r. r.

 

Laureaci pierwszych trzech miejsc oraz trzy osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy wysłane drogą pocztową w ciągu 2 dni od ogłoszenia wyników na adres podany w metryczne placówki. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora- sp19.edu.gdansk.pl w zakładce: Świetlica oraz na stronie facebooka - Nauczyciele świetlicy

 

Zapraszamy serdecznie do udziału!

 

Poniżej znajduje się tekst wiersza A.Frączek

pt. „Na smutki…” wraz z lustracją