ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Informacje z biblioteki

 

ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH 2022/2023

 

1.Uczniowie klas 1-3: wychowawcy klas zbierają podręczniki i przekazują do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie2.Uczniowie klas 4-7 zgodnie z harmonogramem przynoszą komplety podręczników.

3.Uczniowie klasy 8 zgodnie z harmonogramem przynoszą komplety podręczników do  biblioteki szkolnej

4.Uczniowie, którzy od września 2023 r. zmieniają szkołę zobowiązani są do zwrotu wszystkich książek i podręczników do biblioteki szkolnej.

5.Komplet podręczników i książki muszą być zapakowane w przeźroczysty worek foliowy. Każdy komplet musi być czytelnie podpisany.

6.Uczeń powinien przygotować podręczniki: - usunąć wpisy dokonane ołówkiem, - podkleić rozdarte lub wypadające kartki, - usunąć własne materiały (sprawdziany, notatki, zakładki).

7.Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć cech zniszczenia, utrudniających ich dalsze użytkowanie.

8.Przez zniszczenie podręcznika rozumie się: - spowodowane przez użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości.

10.Dołączone do podręczników płyty CD stanowią integralną część podręczników i należy je zwrócić wraz z podręcznikiem.

11.W przypadku zniszczenia lub zgubienia/niezwrócenia podręcznika rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapłaty za podręcznik, najpóźniej do dnia 30 czerwca.

 

 

 

klasa

data zwrotu

 

4

19.06.2023

 

5

19.06.2023

 

6

20.06.2023

 

7

20.06.2023

 

8

20.06.2023