ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Konkurs historyczny

sobota, 14 listopada 2020

- ve-a-1.jpg

Quiz Historyczny

REGULAMIN KONKURSU

Postanowienia ogólne

1. Quiz historyczny organizowany jest nauczycielki p. Annę Chojnacką i p.Iwonę Kuziemską z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „4 Pory Roku” Szkoły Twórczej i Języków Obcych ul. Osiedle 76, 86-005 Ciele.

2. Quiz jest udostępniony przez Microsoft Forms.

3. Quiz jest dostępny do jednorazowego wykonania od 03.11.2020r. g. 8:00 do 10.11.2020r. g. 14:00. 

4. W quizie mogą wziąć uczniowie klas IV – VI SP. 

5. Pytania są zróżnicowane (testowe, otwarte, tekst z lukami) i wersji językowej – polskiej lub angielskiej. 

6. Uczestnik może wziąć udział w quizie tylko jeden raz.

7. Wyniki konkursu są jawne.

8. Uczestnik przystępując do quizu akceptuje regulamin i wyraża zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska i danych szkoły na portalu w przypadku zajęcia miejsca na podium lub wyróżnienia. 

9. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa „4 Pory Roku” Szkoła Twórcza i Języków Obcych w Cielu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do identyfikacji uczestników quizu. Właściciel danych ma prawo żądać od Administratora danych wglądu, modyfikacji oraz usunięcia. Administrator danych przekazując dane osobowe innym podmiotom w rozumieniu RODO będzie informował o podmiocie przetwarzającym.

Powrót do aktualności

Partnerzy