ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Nasza kadra

Dyrekcja

Organ Prowadzący – Beata Jakubowska
Dyrektor Szkoły – Andrzej Rzepecki

Grono pedagogiczne

Kamila Rafalik - wychowawca klasy I a,

Katarzyna Barton - wychowawca klasy II a,

Iwona Kuziemska – wychowawca klasy III a,

Joanna Mróz - wychowawca klasy III b,

Agnieszka Posadzy - wychowawca klasy IV a, 

Anna Chojnacka - wychowawca klasy V a, 

Joanna Łuczyńska - wychowawca klasy VI a,

Aleksandra Sobczak - wychowawca klasy VII a,

Anna Chojnacka – lektor języka angielskiego,

Anna Missima - lektor języka angielskiego,

Katarzyna Nowak - lektor języka angielskiego,

Agnieszka Posadzy - lektor języka angielskiego,

Joanna Rybarczyk - lektor języka angielskiego,

Piotr Gill - lektor języka angielskiego,

Katarzyna Barton - lektor języka niemieckiego,

Beata Dondalska - lektor języka hiszpańskiego i nauczyciel muzyki,

Aleksandra Sobczak - nauczyciel języka polskiego,

Joanna Łuczyńska - nauczyciel matematyki i fizyki,

Mateusz Winiarski – nauczyciel historii,

Arkadiusz Szulc - nauczyciel przyrody i geografii,

Magdalena Puszczykowska - nauczyciel biologii,

Marta Maciejewska - nauczyciel chemii, 

Remigusz Radecki - nauczyciel informatyki,

Katarzyna Baszak - nauczyciel plastyki,

Małgorzata Kamińska - nauczyciel techniki oraz w-f,

Rafał Glinowiecki - doradztwo zawodowe,

Małgorzata Kuch - Jarczewska - nauczyciel wspomagający,

Kamila Czyż – nauczyciel w - f oraz nauki pływania,

Maciej Kasprzak - nauczyciel w - f,

ks. dr Mateusz Ziemlewski - nauczyciel religii,

Agnieszka Wiśniewska - pedagog szkolny, 

Natalia Szulc - nauczyciel biblioteki.

Pracownicy administracyjni

Ewa Noskowicz

Partnerzy