ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Nasza kadra

Dyrekcja

Organ Prowadzący – Beata Jakubowska
Dyrektor Szkoły – Andrzej Rzepecki

Grono pedagogiczne

Kamila Rafalik - wychowawca klasy Ia,

Alicja Maciejewska – wychowawca klasy IIa, 

Iwona Kuziemska – wychowawca klasy IIIa,

Aleksandra Sobczak - wychowawca klasy IVa 

Anna Chojnacka – lektor języka angielskiego,

Katarzyna Barton - lektor języka niemieckiego,

Aleksandra Sobczak -  nauczyciel języka polskiego,

Joanna Łuczyńska - nauczyciel matematyki,

Arkadiusz Szulc - nauczyciel przyrody,

Adrian Błażejak - nauczyciel informatyki,

Tomasz Metryka - nauczyciel muzyki, plastyki i techniki,

Iwona Kuziemska – nauczyciel historii,

Ewa Klesińska – nauczyciel religii, 

Małgorzata Kuch - Jarczewska - nauczyciel wspomagający,

Iwona Kuziemska – biblioteka,

Kamila Czyż – nauczyciel w - f oraz nauki pływania,

Krzysztof Kamiński - nauczyciel w - f.

Pracownicy administracyjni

Ewa Noskowicz

Partnerzy