ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Nasza kadra

Dyrekcja

Organ Prowadzący – Beata Jakubowska
Dyrektor Szkoły – Andrzej Rzepecki

Grono pedagogiczne

Katarzyna Kowalczyk - wychowawca klasy Ia,

Iwona Kuziemska – wychowawca klasy II a,

Joanna Mróz - wychowawca klasy III a,

Małgorzata Kuch-Jarczewska - wychowawca klasy IV a,

Katarzyna Barton - wychowawca klasy V a,

Agnieszka Posadzy - wychowawca klasy VI a, 

Anna Chojnacka - wychowawca klasy VII a, 

Joanna Łuczyńska - wychowawca klasy VIII a,

Anna Chojnacka – lektor języka angielskiego,

Anna Missima - lektor języka angielskiego,

Monika Bonna - lektor języka angielskiego,

Agnieszka Posadzy - lektor języka angielskiego,

Joanna Rybarczyk - lektor języka angielskiego i niemieckiego,

Katarzyna Barton - lektor języka niemieckiego,

Beata Dondalska - lektor języka hiszpańskiego i nauczyciel muzyki,

Aleksandra Sobczak - nauczyciel języka polskiego,

Sylwia Tomczyńska-Dorn -  nauczyciel języka polskiego, 

Joanna Łuczyńska - nauczyciel matematyki i fizyki,

Iwona Kuziemska - nauczyciel historii,

Mateusz Winiarski – nauczyciel historii i WOS,

Arkadiusz Szulc - nauczyciel geografii,

Magdalena Puszczykowska - nauczyciel biologii,

Aleksandra Galant-Główczewska - nauczyciel chemii i przyrody, 

Remigusz Radecki - nauczyciel informatyki,

Katarzyna Baszak - nauczyciel plastyki,

Małgorzata Kamińska - nauczyciel techniki,

Cynthia Barylska - nauczyciel doradztwa zawodowego,

Małgorzata Kuch - Jarczewska - nauczyciel wspomagający,

Kamila Czyż – nauczyciel w - f oraz nauki pływania,

Maciej Kasprzak - nauczyciel w - f,

Łukasz Bielun - nauczyciel w - f, 

Michał Gołata - nauczyciel religii,

Agnieszka Wiśniewska - pedagog szkolny,

Daria Oszywa - psycholog.

Natalia Szulc - nauczyciel biblioteki.

Pracownicy administracyjni

Ewa Noskowicz

Partnerzy