ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Zajęcia pozalekcyjne

J. angielski

Nauka języka odbywa się codziennie 2 godz. wg planu lekcji. Uczeń poznaje słownictwo i wyrażenia oraz struktury językowe określone w programie. Potrafi budować proste zdania i przeprowadzać dialogi w języku angielskim. Przygotowuje się do nauki czytania i pisania w języku angielskim. Uczestniczy w wielu zajęciach inspirowanych literaturą. Pracujemy na podręcznikach National Geographic. 

J. niemiecki

Nauka języka niemieckiego odbywa się dwa razy w tygodniu. Uczeń oswaja się ze świadomością, że można komunikować się w kolejnym innym języku. Poznaje komunikaty i słowa, poprzez piosenki, rymowanki. Dzięki temu zapamiętuje właściwą intonację i wymowę. Uczestnicząc w ciekawych zabawach, mini przedstawieniach, grach, aktywnościach ruchowych i zajęciach manualnych uczeń utrwala i wzbogaca swoje słownictwo, rozumie i wykonuje polecenia. Praca wg podstawy programowej MEN.

 

Dla Każdego coś fajnego - co robimy po lekcjach?

Plastyka z całego świata – Karolina Lewandowska,

Język hiszpański - Beata Dondalska,
Zajęcia Zuchowe/Harcerstwo - Danuta Żołądkiewicz,

Matematyka na wesoło - Joanna Łuczyńska,

Klub gier planszowych - Kamila Rafalik i Małgorzata Kuch-Jarczewska,

Tańce - Daria Mielcarek,

Kółko teatralne - Agnieszka Posadzy,

Koło matematyczne - Joanna Łuczyńska,

Zajęcia kreatywne z elementami języka polskiego - Aleksandra Sobczak,

Zajęcia wokalne - Beata Dondalska,

Z matmą na pan brat - Katarzyna Kowalczyk,

Kółko fotograficzne - Małgorzata Kamińska,

Koło turystyczne - Arkadiusz Szulc.

Partnerzy