ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Zajęcia pozalekcyjne

J. angielski

Nauka języka odbywa się codziennie 2 godz. wg planu lekcji. Uczeń poznaje słownictwo i wyrażenia oraz struktury językowe określone w programie. Potrafi budować proste zdania i przeprowadzać dialogi w języku angielskim. Przygotowuje się do nauki czytania i pisania w języku angielskim. Uczestniczy w wielu zajęciach inspirowanych literaturą. Pracujemy na podręcznikach National Geographic. 

J. niemiecki

Nauka języka niemieckiego odbywa się dwa razy w tygodniu. Uczeń oswaja się ze świadomością, że można komunikować się w kolejnym innym języku. Poznaje komunikaty i słowa, poprzez piosenki, rymowanki. Dzięki temu zapamiętuje właściwą intonację i wymowę. Uczestnicząc w ciekawych zabawach, mini przedstawieniach, grach, aktywnościach ruchowych i zajęciach manualnych uczeń utrwala i wzbogaca swoje słownictwo, rozumie i wykonuje polecenia. Praca wg podstawy programowej MEN.

 

Dla Każdego coś fajnego - co robimy po lekcjach?

Plastyka z całego świata – Karolina Lewandowska,
Tenis – trener Krzysztof Kamiński,
Zajęcia Zuchowe  - Danuta Żołądkiewicz,

Matematyka na wesoło - Joanna Łuczyńska,

Klub gier planszowych - Kamila Rafalik i Małgorzata Kuch-Jarczewska,

Szachy – Karol Jaroch

Kodowanie – Alicja Maciejewska,
Nauka pływania – Kamila Czyż,
Dogoterapia i Sensoplastyka - Małgorzata Kuch-Jarczewska,

Zespół muzyczny - Robert Robaszkiewicz,

Robotyka - Akademia Wynalazców,

Sztuki Walki "Black Panther" - trener Sebastian Wiśniewski,

Język hiszpański - Carlos Oliveros.

Partnerzy