ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Zajęcia pozalekcyjne

J. angielski

Nauka języka odbywa się codziennie 2 godz. wg planu lekcji. Uczeń poznaje słownictwo i wyrażenia oraz struktury językowe określone w programie. Potrafi budować proste zdania i przeprowadzać dialogi w języku angielskim. Przygotowuje się do nauki czytania i pisania w języku angielskim. Uczestniczy w wielu zajęciach inspirowanych literaturą. Pracujemy na podręcznikach National Geographic i Macmillan. 

J. niemiecki

Nauka języka niemieckiego odbywa się dwa razy w tygodniu. Uczeń oswaja się ze świadomością, że można komunikować się w kolejnym innym języku. Poznaje komunikaty i słowa, poprzez piosenki, rymowanki. Dzięki temu zapamiętuje właściwą intonację i wymowę. Uczestnicząc w ciekawych zabawach, mini przedstawieniach, grach, aktywnościach ruchowych i zajęciach manualnych uczeń utrwala i wzbogaca swoje słownictwo, rozumie i wykonuje polecenia. Praca wg podstawy programowej MEiN.

 

Dla Każdego coś fajnego - co robimy po lekcjach?

Zajęcia sportowe - Łukasz Bielun, Maciej Kasprzak

Szachy - Jarosław Wiśniewski

Kodowanie - Joanna Mróz

Gry planszowe - Katarzyna Kowalczyk

Odyseja Umysłu - Beata Jakubowska, Małgorzata Kuch-Jarczewska

Gimnastyka korekcyjna - Mateusz Winiarki

Judo - Łukasz Bielun

Kółko matematyczne - Joanna Łuczyńska

 

Partnerzy