ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

Rekrutacja

Kiedy zapisać dziecko ?

  • Do klasy „1”  - zapisy do Szkoły trwają od 2 stycznia do końca lutego roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki.
  •  Do pozostałych klas – przez cały rok szkolny, pod warunkiem dysponowania przez Szkołę wolnymi miejscami w danej klasie. Posiadamy wolne miejsca w obecnych klasach 6 i 7.
  • Warunkiem uwzględnienia dziecka w procesie rekrutacyjnym jest wypełnienie i dostarczenie Karty zgłoszenia dziecka do Szkoły ( poniżej do pobrania formularz ) złożonej osobiście w sekretariacie szkoły, przesłanej pocztą  (ul. Osiedle 76, 86-005 Ciele) lub mailem szkola.4poryroku@gmail.com 
  • Wpłacenie wpisowego najpóźniej w ciągu 5 dni od złożenia wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka, które będzie bezzwrotne – dotyczy to dzieci rozpoczynających naukę w Niepublicznej Szkoły Podstawowej  „4 Pory Roku”.

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka  

Zasady przyjęcia dziecka do Szkoły do klasy „1” i pozostałych klas. 

Zasady przyjęcia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „4 Pory Roku” w Cielu określone są w Regulaminie Rekrutacji. Posiadamy wolne miejsca w obecnych klasach 6 i 7.

Wpisowe

To jednorazowa wpłata dla nowych uczniów w wysokości: 250 zł.

Numer rachunku bankowego, na które należy dokonać wpłaty:
Santander Consumer Bank 47 1090 1896 0000 0001 3115 3102

(w tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko dziecka wraz z dopiskiem „wpisowe”)

Wpłata wpisowego następuje w ciągu 7 dni od złożenia wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka, które jest bezzwrotne – dotyczy to dzieci przyjętych do naszej szkoły.

Dzieci, które nie zostały przyjęte do Niepublicznej Szkoły Podstawowej „4 Pory Roku” w Cielu w danym roku szkolnym, wpisowe zostaje zwrócone w ciągu 14 dni od powiadomienia Rodzica/Opiekuna prawnego.

Partnerzy