ul. Osiedle 76
86-005 Ciele
woj. kujawsko-pomorskie

882 058 666
510 140 537

O szkole 4 Pory Roku

Nasza Szkoła to szkoła twórcza, która daje dzieciom możliwość doświadczania różnorodności wielu dyscyplin i dziedzin życia, by mogły świadomie odkrywać swoje zdolności i pasje; temu służy odpowiednia organizacja i forma zajęć objętych programem nauczania oraz bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

Zapraszamy do naszej szkoły poetów, podróżników, inżynierów, artystów…. oraz wszystkich tych, którzy chcą się z nami uczyć i bawić, wszystko po to by wychowywać i wzbogacać uczniów w nowe doświadczenia życiowe.

Budynek szkolny wyposażony jest w sale lekcyjne, salę komputerową, szatnie, bibliotekę oraz w boisko. W naszej szkole każdy uczeń jest traktowany w sposób indywidualny i wyjątkowy.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna wciąż poszerza swoje umiejętności, by jak najlepiej poprowadzić dzieci przez trudne nieraz meandry wiedzy. Nasi uczniowie mogą korzystać z wielu zajęć lekcyjnych - codziennej nauki języka angielskiego, uzupełnioną o naukę języka niemieckiego; kształcenie językowe jest realizowane także w różnych formach zajęć: gier i zabaw, talk-time oraz śpiewu oraz różnych kół zainteresowań, nauki pływania, grach indywidualnych oraz zespołowych. Nasi uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych: pomoc dla zwierzaka, szlachetna paczka, góra grosza itp.

Pamiętając o zasadzie, że podróże kształcą co roku wyjeżdżamy na wycieczki. Byliśmy już min.: w Toruniu, Borach Tucholskich, a w tym roku szkolnym zwiedzimy Gniezno, Żnin i Grudziądz. W naszej szkole nie można się nudzić. Dzieci mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych, zjeść posiłek, każdą przerwę spędzamy na świeżym powietrzu, czerpiąc radość z placu zabaw i boiska. W naszej szkole stawiamy na codzienny kontakt z językiem nowożytnym i już od pierwszej klasy uczniowie rozpoczynają intensywną naukę języka angielskiego.

Naszym celem jest również zapewnienie uczniom odpowiednich warunków harmonijnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, zgodnie z potrzebami ucznia na każdym etapie jego edukacji.

Podstawowe wartości jakie chcemy zaszczepić naszym uczniom to:

  • kształtowanie nawyku chęci dalszej nauki, rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie; poznawanie i uświadamianie celu edukacji szkolnej, ukazanie użyteczności poszczególnych przedmiotów;

  • uświadomienie uczniowi jego wymiaru indywidualnego, jako osoby niepowtarzalnej, ale także bycia częścią określonej grupy społecznej; wyrobienie nawyku stawania się samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym;

  • kształtowanie szacunku do państwa jako dobra wspólnego, przekazywanie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych. Dobro wspólne jest podstawą życia społecznego, a więc także życia w rodzinie, społeczności szkolnej i lokalnej;

  • ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania;

  • dbanie o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Partnerzy